Aanvaardbaar gebruik beleid

Dit document Beleid voor acceptabel gebruik, inclusief de volgende lijst met verboden activiteiten, is een integraal onderdeel van uw serviceovereenkomst met PremierVPN. Als u deelneemt aan een van de activiteiten die verboden zijn in dit AUP-document, kan PremierVPN uw account opschorten of beëindigen.

Het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van PremierVPN (het “Beleid”) voor PremierVPN-diensten is ontworpen om PremierVPN, de klanten van PremierVPN en de internetgemeenschap in het algemeen te helpen beschermen tegen onverantwoordelijke of, in sommige gevallen, illegale activiteiten. Het beleid is een niet-exclusieve lijst van de acties die door PremierVPN verboden zijn. PremierVPN behoudt zich het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen, met ingang van publicatie op Beleid voor acceptabel gebruik.


Verboden gebruik van PremierVPN-systemen en -diensten:


1 Het is verboden om materiaal te verzenden, verspreiden of opslaan dat in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving. Dit omvat, zonder beperking, materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten en dat wordt gebruikt zonder de juiste toestemming, en materiaal dat obsceen of lasterlijk is, een illegale bedreiging vormt of in strijd is met exportcontrolewetten.
2 Het verzenden van ongevraagde bulk-e-mails (“UBE”, “spam”). Het verzenden van enige vorm van ongevraagde bulk-e-mail via de servers van PremierVPN is verboden. Op dezelfde manier is het verzenden van UBE vanaf een andere dienstverlener die reclame maakt voor een website of e-mailadres of het gebruik van bronnen die op de servers van PremierVPN worden gehost, verboden. PremierVPN-accounts of -diensten mogen niet worden gebruikt om klanten te werven of antwoorden te verzamelen op berichten die zijn verzonden door een andere internetprovider, indien deze berichten dit beleid of dat van de andere provider schenden.
3 Onbevestigde mailinglijsten uitvoeren. Het abonneren van e-mailadressen op een mailinglijst zonder de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de eigenaar van het e-mailadres is verboden. Alle mailinglijsten die door PremierVPN-klanten worden beheerd, moeten Closed-loop zijn (“Bevestigde Opt-in”). Het bevestigingsbericht van het abonnement dat van elke adreseigenaar wordt ontvangen, moet worden bewaard gedurende de duur van het bestaan van de mailinglijst. Het kopen van lijsten met e-mailadressen van derden voor mailing naar en van een door PremierVPN gehost domein, of het verwijzen naar een PremierVPN-account, is verboden.
4 Het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van software, programma's, producten of diensten die zijn ontworpen om deze AUP of de AUP van een andere internetprovider te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, het faciliteren van de middelen om berichten te verzenden Ongevraagde bulk-e-mail, initiatie van pingen, flooding, mailbombardementen, denial-of-service-aanvallen.
5 Het beheren van een account namens, of in verband met, of het doorverkopen van een dienst aan personen of bedrijven die zijn vermeld in de database Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) op www.spamhaus.org.
6 Ongeautoriseerde pogingen van een gebruiker om toegang te krijgen tot een account of computerbron die niet aan die gebruiker toebehoort (bijvoorbeeld 'kraken').
7 Het verkrijgen of proberen te verkrijgen van diensten via welk middel of apparaat dan ook met de bedoeling om betaling te vermijden.
8 Ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging of enige poging daartoe tot informatie van PremierVPN-klanten of eindgebruikers, op welke manier of welk apparaat dan ook.
9 Het willens en wetens ondernemen van activiteiten die bedoeld zijn om andere gebruikers lastig te vallen of een denial-of-service te veroorzaken (bijvoorbeeld gesynchroniseerde nummerreeksaanvallen), ongeacht of ze zich op het PremierVPN-netwerk bevinden of op het netwerk van een andere provider.
10 Het gebruiken van de Diensten van PremierVPN om het gebruik van het PremierVPN-netwerk door andere klanten of geautoriseerde gebruikers te verstoren.


Verantwoordelijkheid van de klant


Elke PremierVPN-klant is verantwoordelijk voor zijn activiteiten en, door de service van PremierVPN te accepteren, gaat hij ermee akkoord ervoor te zorgen dat hij zich aan dit beleid houdt. Als er overtredingen van het PremierVPN Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik plaatsvinden, behoudt PremierVPN zich het recht voor om de diensten met de overtredende klant te beëindigen of actie te ondernemen om te voorkomen dat de overtredende klant de AUP van PremierVPN schendt, zoals PremierVPN passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving.


Zie ook onze algemene voorwaarden en onze privacybeleid.

nl_NLDutch