Termeni și condiții

Acord

Acest acord este între PremierVPN și dumneavoastră, abonatul, pentru a furniza un serviciu de rețea privată virtuală. Indicați acceptarea acestor termeni și condiții și acordul dvs. de a fi legat de acest document și de revizuirile viitoare ale acestuia și de a vă conforma cu actuala Acceptabil Utilizare Politică.

Termen

Acest acord va începe la primirea plății de la serviciul nostru de plată și va continua (cu excepția cazului în care este reziliat mai devreme în acord cu acești Termeni și Condiții) de la o lună la lună.

Serviciu

Viteza serviciului poate varia în funcție de locație, calitatea liniei, traficul de internet și alți factori care nu pot fi controlați. Nu putem garanta vitezele de încărcare sau descărcare.

Serviciul dumneavoastră nu este limitat de cantitatea de date pe care o transferați.

Orice adrese IP care vi se pot atribui ca parte a serviciului sunt proprietatea furnizorului nostru de servicii și pot fi modificate în orice moment.

Nu putem și nu garantăm un serviciu neîntrerupt. În orice caz, PremierVPN nu va fi responsabil pentru nicio daune bănești în afara celor plătite de utilizator către PremierVPN.

Anulare

Contul dvs. va rămâne în funcțiune pentru perioada pentru care a fost plătită în avans. În cazul în care doriți să vă anulați contul, trebuie să faceți acest lucru cu furnizorul de plăți sau contactându-ne Ghișeu de ajutor. În cazul în care plata dvs. nu este primită, accesul la serviciul nostru VPN va fi suspendat până la primirea unei astfel de plăți.

Politica de rambursare

Vom oferi o rambursare integrală a oricăror plăți până la 30 de zile de la data plății. Rambursările solicitate după 30 de zile vor fi făcute la discreția noastră. Pentru a solicita o rambursare, vă rugăm să ne contactați Ghișeu de ajutor.

Utilizare

Vă rugăm să vedeți Acceptabil Politica de utilizare.

Conexiuni multiple

Abonamentul dvs. la noi vă dă dreptul să utilizați serviciul nostru VPN pe dispozitive nelimitate simultan. Sunteți liber să configurați serviciul nostru pe câte dispozitive doriți.

Utilizare comună

Utilizarea în comun a serviciului nostru VPN nu este permisă. Trebuie să vă asigurați că numele dvs. de utilizator și mai ales parola rămân private și nu sunt partajate cu nimeni altcineva. Abonamentul dvs. este pe bază de utilizator și nu poate, în nicio circumstanță, să fie partajat. În cazul în care credem că un cont a fost partajat, în primă instanță, vom avertiza titularul contului prin e-mail, iar dacă contul continuă să fie partajat, contul va fi suspendat.

Declinări de răspundere și garanții

Serviciile sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”. PremierVPN nu garantează că serviciile vor fi neîntrerupte, fără erori sau fără viruși sau alte componente dăunătoare. PremierVPN nu oferă garanții exprese și renunță la toate garanțiile implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de titlu, neîncălcare, vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop cu privire la orice marfă, informații sau serviciu furnizat prin PremierVPN sau prin Internet în general. Niciun sfat sau informație oferită de PremierVPN sau de reprezentanții săi nu va crea o garanție. PremierVPN și angajații săi nu sunt răspunzători pentru niciun cost sau daune care decurg direct sau indirect din utilizarea de către dvs. a serviciilor sau a Internetului, inclusiv orice daune indirecte, incidentale, exemplare, multiple, speciale, punitive sau consecutive. În orice caz, răspunderea cumulată a PremierVPN față de dvs. pentru orice și toate revendicările legate de utilizarea serviciilor nu va depăși suma totală a taxelor de servicii plătite în luna imediat anterioară unei reclamații.

PremierVPN nu va avea nicio răspundere pentru orice pretenții, pierderi, acțiuni, daune, procese sau proceduri rezultate din accesarea computerului de către alți utilizatori; breșe de securitate; interceptarea cu urechea; atacuri de refuz de serviciu; interceptarea traficului transmis sau primit folosind serviciile; încrederea sau utilizarea de către dvs. a echipamentelor sau serviciilor, sau greșelile, omisiunile, întreruperile, ștergerea fișierelor, erorile, defecte, întârzieri în funcționare, transmisii sau orice eșec de performanță a echipamentului sau serviciilor; utilizarea echipamentelor sau serviciilor de către dumneavoastră sau de către o terță parte care încalcă drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale, confidențialitatea, confidențialitatea sau alte drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, drepturi de proprietate sau drepturi contractuale ale oricărei terțe părți; acuratețea, completitudinea și utilitatea tuturor serviciilor, produselor și a altor informații, precum și calitatea și caracterul comercial al tuturor mărfurilor furnizate prin intermediul serviciului sau al internetului.

Limitarea de mai sus se aplică actelor, omisiunilor, neglijenței și neglijenței grave a PremierVPN, a ofițerilor, angajaților, agenților, contractanților sau reprezentanților săi care, în absența acestei dispoziții, ar da naștere unei cauze de acțiune împotriva PremierVPN în contract, delict sau orice altă doctrină juridică. Remediile dumneavoastră unice și exclusive în temeiul acestui acord sunt cele prevăzute în mod expres în acest acord. Orice garanție vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi, care variază de la o țară la alta.

Diverse

Acest acord, Politica de utilizare acceptabilă și celelalte acorduri și politici ale PremierVPN postate pe site-ul web PremierVPN constituie întregul acord dintre dvs. și PremierVPN cu privire la utilizarea serviciului de către dvs. PremierVPN poate revizui, modifica sau modifica acordurile în orice moment și în orice mod. O notificare cu privire la orice revizuire, modificare sau modificare va fi postată pe site-ul web PremierVPN: (https://premiervpn.net) și/sau pe paginile tale de pornire și/sau prin e-mail și/sau în diversele noastre publicații și mesaje prin poștă către tine. Acest acord nu poate fi modificat sau modificat de dvs. decât prin intermediul unui document scris semnat atât de dvs., cât și de un reprezentant autorizat al PremierVPN.

Nu vă puteți cesiona drepturile sau delega niciuna dintre obligațiile dvs. conform acestui acord fără acordul prealabil scris al PremierVPN și orice încercare de atribuire sau delegare fără acest consimțământ va fi nulă. Dacă una sau mai multe prevederi ale acestui acord vor fi considerate invalide, ilegale sau inaplicabile, valabilitatea, legalitatea și caracterul executoriu al prevederilor rămase nu vor fi afectate sau afectate prin aceasta. PremierVPN va modifica sau înlocui o astfel de prevedere cu una care este validă și aplicabilă și care atinge, în măsura posibilului, obiectivele și intenția inițială a PremierVPN, așa cum se reflectă în prevederea inițială. Nimic din acest acord sau din înțelegerea părților nu interpretează asupra părților statutul de agenție, parteneriat sau alte forme de întreprindere în comun între părți. PremierVPN poate subcontracta orice lucrare, obligație sau altă performanță cerută de PremierVPN în temeiul acestui acord fără consimțământul dumneavoastră.

Veți despăgubi și veți despăgubi pe PremierVPN împotriva tuturor pretențiilor, cererilor, proceselor, acțiunilor, judecăților, pierderilor, costurilor, daunelor (directe, indirecte și consecutive), taxelor și cheltuielilor juridice pe care PremierVPN le poate suporta sau le poate suporta din cauza oricărei încălcări. sau presupusa încălcare a oricărui termen sau condiție a acestui acord, a Politicii de utilizare acceptabilă și a celorlalte acorduri și politici ale PremierVPN și pentru orice act sau omisiune a dvs. sau a clienților dumneavoastră care are legătură în vreun fel cu serviciul PremierVPN.net.

Vă rugăm să consultați de asemenea Politica de utilizare acceptabilă și al nostru Politica de confidențialitate.

ro_RORomanian