นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เอกสารนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ รวมถึงรายการกิจกรรมต้องห้ามต่อไปนี้ เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการบริการของคุณกับ PremierVPN หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องห้ามในเอกสาร AUP นี้ PremierVPN อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ PremierVPN (“นโยบาย”) สำหรับบริการ PremierVPN ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้อง PremierVPN ลูกค้าของ PremierVPN และชุมชนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจากกิจกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือในบางกรณี กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นโยบายนี้เป็นรายการที่ไม่ผูกขาดของการดำเนินการที่ PremierVPN ห้าม PremierVPN ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายได้ตลอดเวลา โดยมีผลบังคับเมื่อโพสต์ไว้ที่นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้


การใช้ระบบและบริการ PremierVPN ที่ต้องห้าม:


1 ห้ามส่ง แจกจ่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม และเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ถือเป็นภัยคุกคามที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการส่งออก
2 การส่งอีเมลจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์ (“UBE”, “สแปม”) ห้ามส่งอีเมลขยะที่ไม่พึงประสงค์ทุกรูปแบบผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ PremierVPN ในทำนองเดียวกัน ห้ามส่ง UBE จากผู้ให้บริการรายอื่นที่โฆษณาเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล หรือใช้ทรัพยากรใด ๆ ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ PremierVPN บัญชีหรือบริการ PremierVPN ไม่อาจใช้เพื่อชักชวนลูกค้าหรือรวบรวมการตอบกลับข้อความที่ส่งจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่นโดยที่ข้อความเหล่านั้นละเมิดนโยบายนี้หรือของผู้ให้บริการรายอื่น
3 การเรียกใช้รายชื่อผู้รับจดหมายที่ยังไม่ยืนยัน การสมัครที่อยู่อีเมลไปยังรายชื่อผู้รับจดหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและสามารถตรวจสอบได้จากเจ้าของที่อยู่อีเมลเป็นสิ่งต้องห้าม รายชื่ออีเมลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้า PremierVPN จะต้องเป็นแบบ Closed-loop (“Confirmed Opt-in”) ข้อความยืนยันการสมัครสมาชิกที่ได้รับจากเจ้าของที่อยู่แต่ละรายจะต้องถูกเก็บไว้ในไฟล์ตลอดระยะเวลาที่รายชื่อผู้รับจดหมายมีอยู่ การซื้อรายการที่อยู่อีเมลจากบุคคลที่สามเพื่อส่งไปรษณีย์ถึงและจากโดเมนที่โฮสต์โดย PremierVPN หรืออ้างอิงบัญชี PremierVPN ใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม
4 การโฆษณา การส่ง หรือการทำให้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อละเมิด AUP นี้หรือ AUP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอำนวยความสะดวกในวิธีการส่ง อีเมลขยะที่ไม่พึงประสงค์, การเริ่มส่ง Ping, การส่งอีเมล์จำนวนมาก, การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ
5 ดำเนินการบัญชีในนามของหรือเกี่ยวข้องกับหรือขายบริการใด ๆ ให้กับบุคคลหรือบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) ที่ www.spamhaus.org
6 ความพยายามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ในการเข้าถึงบัญชีหรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของผู้ใช้รายนั้น (เช่น "การแคร็ก")
7 การได้รับหรือพยายามรับบริการด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ใดๆ โดยมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงิน
8 การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การทำลาย หรือความพยายามใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อข้อมูลใดๆ ของลูกค้า PremierVPN หรือผู้ใช้ปลายทางด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ใดๆ
9 มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อก่อกวนหรือที่จะทำให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการ (เช่น การโจมตีลำดับหมายเลขที่ซิงโครไนซ์) กับผู้ใช้รายอื่น ไม่ว่าจะบนเครือข่าย PremierVPN หรือบนเครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น
10 การใช้บริการของ PremierVPN เพื่อรบกวนการใช้เครือข่าย PremierVPN โดยลูกค้ารายอื่นหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต


ความรับผิดชอบต่อลูกค้า


ลูกค้า PremierVPN แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมของตน และโดยการยอมรับบริการจาก PremierVPN จะต้องตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ หากเกิดการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ PremierVPN PremierVPN ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการหรือดำเนินการเพื่อหยุดลูกค้าที่กระทำผิดจากการละเมิด AUP ของ PremierVPN ตามที่ PremierVPN เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและของเราด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัว.

thThai