นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า – “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีไว้สำหรับเว็บไซต์ PremierVPN.net (ต่อไปนี้จะเรียกว่า – “เว็บไซต์”) และให้บริการโดย PremierVPN.net และควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เลือกที่จะ ใช้มัน.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขอบเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และระบุภาระผูกพันและข้อกำหนดของผู้ใช้ เว็บไซต์ และเจ้าของเว็บไซต์ นอกจากนี้ วิธีที่เว็บไซต์นี้ดำเนินการ จัดเก็บและปกป้องข้อมูลและข้อมูลของผู้ใช้จะมีรายละเอียดอยู่ในนโยบายนี้ด้วย

ด้วยการใช้บริการหรือเว็บไซต์ PremierVPN.net แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต

2. เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้และเจ้าของเว็บไซต์ใช้แนวทางเชิงรุกต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และรับรองว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตลอดประสบการณ์การเยี่ยมชม เว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดระดับชาติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของสหราชอาณาจักร

3. ข้อมูลที่เรารวบรวม

จากความเฉพาะเจาะจงของบริการของเรา เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่
เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้สูงสุด เรารวบรวมข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างชัดเจน:

 • ที่อยู่อีเมลที่เราได้รับจากผู้ใช้ (เพื่อระบุผู้ใช้ในเครือข่ายของเรา เพื่อส่งข้อมูลการสมัครสมาชิก การยืนยันการชำระเงิน การโต้ตอบกับลูกค้า และข้อเสนอส่งเสริมการขาย)
 • ข้อมูลการชำระเงิน (เพื่อวิเคราะห์วิธีการชำระเงินที่เลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกรรมในวิธีที่ดีกว่า และเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สาม เพื่อจัดการการสมัครใช้งาน การชำระเงิน และการยกเลิกของลูกค้า; PremierVPN.net ไม่มี รวบรวมข้อมูลธนาคารใด ๆ เนื่องจากการชำระเงินทั้งหมดเพื่อเข้าถึง PremierVPN.net กระทำโดยคนกลาง (เช่น PayPal, Stripe)
 • ข้อมูล Google Analytics (ไม่เปิดเผยตัวตน) (เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา)
  – การส่งในหน้าติดต่อเรา (สำหรับการโต้ตอบ)
  – คุกกี้ของผู้ใช้ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเท่านั้นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการโฆษณาและจัดการเว็บไซต์อย่างเหมาะสม)
  เราไม่ต้องการชื่อหรือนามสกุลของผู้ใช้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลอื่น ๆ และเราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ของเรา
 • เราจะไม่เก็บบันทึกกิจกรรมออนไลน์หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละคนบนเครือข่ายของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอาจถูกบันทึกตามข้อบังคับของผู้ประมวลผลการชำระเงิน
 • เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่เราตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นสอดคล้องกับระดับความเป็นส่วนตัวที่สูงมาก

4. วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

 • ที่อยู่อีเมลใช้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การยืนยันการชำระเงิน การตอบคำถามของลูกค้า และข้อเสนอส่งเสริมการขายของ PremierVPN เท่านั้น
 • ข้อมูลการชำระเงินถูกใช้เพื่อจัดการการสมัครสมาชิก การชำระเงิน และการยกเลิกของลูกค้า ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูล Google Analytics ที่ไม่ระบุชื่อใช้เพื่อรายงานการวัดผู้เข้าชมและช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านการติดตามการวิเคราะห์ของเรา ที่อยู่ IP ของผู้เข้าชมทั้งหมดจะถูกปกปิดโดยสมบูรณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น รหัสคำสั่งซื้อและรหัสผู้ใช้ จะไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมบูรณ์
 • การส่งข้อมูลติดต่อและอีเมลจะถูกใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างการสื่อสารทางธุรกิจเท่านั้น
 • คุกกี้ชั่วคราวใช้เพื่อจัดการการเข้าสู่ระบบแผงควบคุมและการตลาดแบบพันธมิตร
 • PremierVPN จะไม่รวบรวมหรือบันทึกข้อมูลจากบริการ Virtual Private Network (VPN)

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณยอมรับว่า PremierVPN.net มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของตนโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ แต่ PremierVPN.net จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งผู้ใช้ทางอีเมล

6. ข้อพิพาท

นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือเนื้อหาของนโยบายดังกล่าวจะอยู่ภายใต้และตีความโดยกฎหมายของสหราชอาณาจักร

7. ข้อเสนอแนะและคำถาม

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณอาจมีซึ่งอาจนำไปสู่คุณภาพการบริการที่ดีขึ้นจะยินดีและยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ใช้ PremierVPN.net มีตัวเลือกในการลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะถูกรวบรวมเพื่อการใช้งานส่วนตัวโดย PremierVPN.net เท่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาตรฐาน เมื่อลงทะเบียนใช้บริการที่ PremierVPN.net ชื่อเจ้าของบัญชี ที่อยู่อีเมล และวันที่/เวลาจะถูกจัดเก็บไว้ ข้อมูลนี้ถูกบันทึกเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิดบริการ PremierVPN.net ไม่มีการให้ข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ ผู้ใช้ PremierVPN.net สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการร้องขอ PremierVPN.net จะให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกจัดเก็บ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอาจขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนหรือผู้ควบคุมข้อมูลอย่างเป็นทางการของ PremierVPN.net

ข้อมูลติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล PremierVPN.net สามารถพบได้ด้านล่าง:

อีเมล: ผู้ดูแลระบบ [at] premiervpn.net

thThai