Şartlar ve koşullar

Anlaşma

Bu sözleşme, PremierVPN ile siz abone arasında, sanal bir özel ağ hizmeti sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi ve bu belgeye ve bunun gelecekteki revizyonlarına bağlı kalmayı ve mevcut hükümlere uymayı kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Kabul edilebilir Kullanmak Politika.

Terim

Bu sözleşme, ödeme hizmetimizden ödeme alınmasıyla başlayacak ve (bu Şartlar ve Koşullar uyarınca daha önce feshedilmediği sürece) ay bazında devam edecektir.

Hizmet

Hizmet hızı lokasyona, hat kalitesine, internet trafiğine ve kontrolümüz dışındaki diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yükleme veya indirme hızlarını garanti edemeyiz.

Hizmetiniz aktardığınız veri miktarıyla sınırlı değildir.

Hizmetin bir parçası olarak size atanabilecek tüm IP adresleri, hizmet sağlayıcımızın mülkiyetindedir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Kesintisiz hizmeti garanti edemiyoruz ve etmiyoruz. Her durumda PremierVPN, kullanıcının PremierVPN'e ödediği tutarın ötesinde herhangi bir parasal zarardan sorumlu olmayacaktır.

İptal

Hesabınız peşin ödeme yapılan süre boyunca hizmette kalacaktır. Hesabınızı iptal etmek isterseniz, bunu ödeme sağlayıcınızla veya bizimle iletişime geçerek yapmalısınız. yardım Masası. Ödemenizin alınmaması durumunda, ödeme alınana kadar VPN hizmetimize erişim askıya alınacaktır.

Geri ödeme politikası

Ödeme tarihinden itibaren 30 güne kadar tüm ödemelerin tam iadesini sağlayacağız. 30 gün sonra talep edilen geri ödemeler bizim takdirimize bağlı olarak yapılacaktır. Geri ödeme talebinde bulunmak için lütfen bizimle iletişime geçin. yardım Masası.

Kullanım

Lütfen bizimkine bakın Kabul edilebilir Kullanım Politikası.

Çoklu Bağlantılar

Bize aboneliğiniz size VPN hizmetimizi sınırsız sayıda cihazda aynı anda kullanma hakkı verir. Hizmetimizi istediğiniz sayıda cihazda yapılandırmakta özgürsünüz.

Ortak Kullanım

VPN hizmetimizin ortak kullanımına izin verilmez. Kullanıcı adınızın ve özellikle şifrenizin gizli kalmasını ve başkalarıyla paylaşılmamasını sağlamalısınız. Aboneliğiniz kullanıcı bazındadır ve hiçbir koşulda paylaşılamaz. Bir hesabın paylaşıldığını düşünmemiz durumunda öncelikle hesap sahibini e-posta yoluyla uyarırız, hesabın paylaşılmaya devam etmesi halinde hesap askıya alınır.

Sorumluluk Reddi ve Garantiler

Hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. PremierVPN, hizmetlerin kesintisiz, hatasız veya virüs ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını garanti etmez. PremierVPN, PremierVPN veya genel olarak İnternet aracılığıyla sağlanan herhangi bir ürün, bilgi veya hizmetle ilgili olarak hiçbir açık garanti vermez ve mülkiyet, ihlal etmeme, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zımni garantilerden feragat eder. PremierVPN veya temsilcileri tarafından verilen hiçbir tavsiye veya bilgi bir garanti oluşturmaz. PremierVPN ve çalışanları, dolaylı, arızi, örnek niteliğinde, çoklu, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere, hizmetleri veya İnternet'i kullanımınızdan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan hiçbir maliyet veya zarardan sorumlu değildir. Her halükarda, hizmetlerin kullanımıyla ilgili tüm talepler için PremierVPN'in size karşı kümülatif sorumluluğu, talepten hemen önceki ay içinde ödenen hizmet ücretlerinin toplam tutarını geçmeyecektir.

PremierVPN, diğer kullanıcıların bilgisayarınıza erişmesinden kaynaklanan herhangi bir iddia, kayıp, dava, zarar, dava veya davadan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir; güvenlik ihlalleri; kulak misafiri olmak; hizmet reddi saldırıları; hizmetler kullanılarak gönderilen veya alınan trafiğe müdahale edilmesi; ekipmana veya hizmetlere güvenmeniz veya bunları kullanmanız veya hatalar, ihmaller, kesintiler, dosyaların silinmesi, hatalar, kusurlar, çalışmadaki gecikmeler, iletimler veya ekipman veya hizmetlerin performansındaki herhangi bir başarısızlık; ekipman veya hizmetlerin sizin tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını, patentini, ticari markasını, ticari sırrını, gizliliğini, mahremiyetini veya diğer sınai veya fikri mülkiyet haklarını, mülkiyet haklarını veya sözleşmeden doğan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılması; tüm hizmetlerin, ürünlerin ve diğer bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve kullanışlılığı ile hizmet veya İnternet aracılığıyla sağlanan tüm ticari malların kalitesi ve ticarete elverişliliği.

Yukarıdaki sınırlama, PremierVPN'in, görevlilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, yüklenicilerinin veya temsilcilerinin, bu hüküm dışında, PremierVPN'e karşı sözleşme, haksız fiil veya haksız fiil nedeniyle dava açılmasına yol açacak eylemleri, ihmalleri, ihmalleri ve ağır ihmalleri için geçerlidir. başka herhangi bir hukuk doktrini. Bu sözleşme kapsamındaki tek ve münhasır çözüm yollarınız, bu sözleşmede açıkça belirtildiği gibidir. Herhangi bir garanti size belirli yasal haklar verir. Ayrıca ülkeden ülkeye değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Çeşitli

Bu sözleşme, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve PremierVPN'in PremierVPN web sitesinde yayınlanan diğer anlaşmaları ve politikaları, hizmeti kullanımınızla ilgili olarak siz ve PremierVPN arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. PremierVPN, sözleşmeleri herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde revize edebilir, tadil edebilir veya tadil edebilir. Herhangi bir revizyon, değişiklik veya değişiklik bildirimi PremierVPN'in web sitesinde yayınlanacaktır: (https://premiervpn.net) ve/veya başlangıç sayfalarınızda ve/veya e-posta yoluyla ve/veya size gönderdiğimiz çeşitli yayınlarda ve postalarda. Bu sözleşme, hem siz hem de PremierVPN'in yetkili temsilcisi tarafından imzalanan yazılı bir belge haricinde sizin tarafınızdan değiştirilemez veya değiştirilemez.

PremierVPN'in önceden yazılı izni olmadan bu sözleşme kapsamındaki haklarınızı devredemez veya görevlerinizden herhangi birini devredemezsiniz ve bu tür bir izin olmadan yapılan herhangi bir atama veya devretme girişimi geçersiz olacaktır. Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz sayılması halinde, geri kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir. PremierVPN, söz konusu hükmü geçerli ve uygulanabilir olan ve orijinal hükümde yansıtıldığı üzere PremierVPN'in orijinal hedeflerini ve amacını mümkün olduğu ölçüde karşılayan bir hükümle değiştirecek veya değiştirecektir. Bu anlaşmadaki veya tarafların mutabakatındaki hiçbir şey, taraflar üzerinde acentelik, ortaklık veya taraflar arasındaki diğer ortak girişim biçimlerinin statüsünü yorumlamaz. PremierVPN, izniniz olmadan bu sözleşme kapsamında PremierVPN'in gerektirdiği her türlü işi, yükümlülüğü veya diğer performansı taşeronlara devredebilir.

PremierVPN'in herhangi bir ihlal nedeniyle maruz kalabileceği tüm üçüncü taraf iddialarına, taleplerine, davalarına, eylemlerine, kararlarına, kayıplarına, maliyetlerine, hasarlarına (doğrudan, dolaylı ve sonuç olarak), yasal ücretlere ve harcamalara karşı PremierVPN'i tazmin edecek ve masun tutacaksınız. veya bu sözleşmenin, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ve PremierVPN'in diğer sözleşme ve politikalarının herhangi bir hüküm veya koşulunun ihlali iddiası ve sizin veya müşterilerinizin PremierVPN.net hizmetiyle herhangi bir şekilde bağlantılı olan herhangi bir eylemi veya ihmali.

Lütfen ayrıca bizim Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve bizim Gizlilik Politikası.

tr_TRTurkish