Policy för acceptabel användning

Detta policydokument för acceptabel användning, inklusive följande lista över förbjudna aktiviteter, är en integrerad del av ditt serviceavtal med PremierVPN. Om du deltar i någon av de aktiviteter som är förbjudna enligt detta AUP-dokument, kan PremierVPN stänga av eller avsluta ditt konto.

PremierVPNs policy för godtagbar användning ("policyn") för PremierVPN-tjänster är utformad för att hjälpa till att skydda PremierVPN, PremierVPN:s kunder och internetgemenskapen i allmänhet från oansvariga eller, i vissa fall, olagliga aktiviteter. Policyn är en icke-exklusiv lista över de åtgärder som är förbjudna av PremierVPN. PremierVPN förbehåller sig rätten att modifiera policyn när som helst, träder i kraft när den publiceras i policyn för acceptabel användning.


Förbjuden användning av PremierVPN-system och tjänster:


1 Sändning, distribution eller lagring av material som bryter mot tillämplig lag eller förordning är förbjuden. Detta inkluderar, utan begränsning, material skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell egendomsrätt som används utan vederbörligt tillstånd och material som är obscent, ärekränkande, utgör ett olagligt hot eller bryter mot exportkontrolllagar.
2 Skicka oönskad massmail ("UBE", "spam"). Det är förbjudet att skicka någon form av oönskad massmail via PremierVPNs servrar. På samma sätt är det förbjudet att skicka UBE från en annan tjänsteleverantör som annonserar en webbplats, e-postadress eller använder någon resurs som finns på PremierVPNs servrar. PremierVPN-konton eller tjänster får inte användas för att värva kunder från eller samla in svar på meddelanden som skickats från en annan Internetleverantör där dessa meddelanden bryter mot denna policy eller den andra leverantörens.
3 Kör obekräftade e-postlistor. Det är förbjudet att prenumerera på e-postadresser på någon e-postlista utan uttryckligt och verifierbart tillstånd från ägaren av e-postadressen. Alla e-postlistor som drivs av PremierVPN-kunder måste vara Closed-loop ("Bekräftad opt-in"). Prenumerationsbekräftelsemeddelandet som tas emot från varje adressägare måste sparas så länge e-postlistan existerar. Det är förbjudet att köpa listor med e-postadresser från tredje part för utskick till och från en PremierVPN-värd domän, eller hänvisa till ett PremierVPN-konto.
4 Annonsering, överföring eller på annat sätt tillgängliggörande av programvara, program, produkt eller tjänst som är utformad för att bryta mot denna AUP eller AUP från någon annan Internetleverantör, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, underlättandet av sättet att skicka Oönskad massmail, initiering av ping, översvämning, postbombning, överbelastningsattacker.
5 Att driva ett konto på uppdrag av, eller i samband med, eller återförsälja någon tjänst till, personer eller företag listade i Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) databasen på www.spamhaus.org.
6 Obehöriga försök av en användare att få tillgång till ett konto eller datorresurs som inte tillhör den användaren (t.ex. "cracking").
7 Erhålla eller försöka erhålla service på något sätt eller med något sätt i syfte att undvika betalning.
8 Oauktoriserad åtkomst, ändring, förstörelse, eller alla försök därtill, av någon information från PremierVPN-kunder eller slutanvändare på något sätt eller enhet.
9 Att medvetet engagera sig i alla aktiviteter som är utformade för att trakassera eller som kommer att orsaka en överbelastning (t.ex. synkroniserade nummersekvensattacker) till någon annan användare, oavsett om det är på PremierVPN-nätverket eller på en annan leverantörs nätverk.
10 Använda PremierVPNs tjänster för att störa användningen av PremierVPN-nätverket av andra kunder eller auktoriserade användare.


Kundansvar


Varje PremierVPN-kund är ansvarig för sina aktiviteter och, genom att acceptera service från PremierVPN, samtycker han till att säkerställa att den följer denna policy. Om överträdelser av PremierVPNs policy för godtagbar användning inträffar, förbehåller sig PremierVPN rätten att avsluta tjänster med eller vidta åtgärder för att stoppa den kränkande kunden från att bryta mot PremierVPNs AUP som PremierVPN anser lämpligt, utan föregående meddelande.


Se även våra villkor och vår integritetspolicy.

sv_SESwedish